Servicii DECONTATE prin C.A.S

RealMed reprezintă: Calitate, Experiență, Profesionalism, Perfecțiune, Confidențialitate și Pasiune

Pentru a putea beneficia de SERVICII ,,GRATUITE” – decontate integral de către Casa de Asigurări de Sănătate, trebuie să parcurgeți următorii pași:

PASUL 1:  Luați legătura cu medicul dumneavoastră pentru a vă completa o RECOMANDARE pentru îngrijiri medicale la domiciliu.

PASUL 2: Vizați RECOMANDAREA MEDICALĂ, aceasta se poate face la sediul C.A.S  Alba – Strada Vasile Goldiș nr.5, Alba Iulia ( de catre orice persoană desemnată de către pacient ), sau poate fi trimisă pe e-mail sau poștă , (cu specificația că doriți să primiți decizia C.A.S tot pe e-mail sau poștă).

PASUL 3: Pe baza recomandării IN ORIGINAL + DECIZIA C.A.S , putem începe acordarea serviciilor.

Formularele necesare:

descarcă – RECOMANDARE-pentru îngrijiri medicale la domiciliu

Acest formular va fi completat integral de către medicul dumneavoastră și semnat/datat de către persoana care va prezenta documentul în original  la C.A.S, pentru AVIZARE. 

descarcă – Lista de SERVICII decontate de C.A.S

Din această listă medicul va transcrie pe recomandare, serviciile de care aveți nevoie, indicând perioada pentru care se secomandă aceste servicii și ritmicitatea lor.

DE ȘTIUT:

 • Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat de Constituția Romaniei.
 • Orice persoană asigurată are dreptul la servicii medicale la domiciliu decontate de C.A.S.
 • Blocarea accesului spre astfel de servicii constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare.
 • Termenul de valabilitate al recomandării medicale este de 10 zile
 • Documentele pentru îngrijiri la domiciliu pot fi depuse la C.A.S de către  pacient, un membru al familiei , sau de către orice persoană desemnată în acest sens.
 • Casa de asigurări de sănătate AVIZEAZĂ recomandarea medicală în maxim 48 ore , doar dacă aceasta a fost transmisă inițial de către medicul prescriptor, în format electronic.
 • Respingerea AVIZĂRII de către casa de asigurări de sănătate se face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal.
 • Pentru încadrarea în fondul aprobat  şi asigurarea accesului asiguraţilor la aceste servicii, furnizorul poate  alcătui, după caz, liste de prioritate pentru asiguraţi
 • Criteriile de prioritate, precum şi cele pentru soluţionarea listelor de prioritate ţin cont de data înregistrării cererilor la furnizor, de tipul şi stadiul afecţiunii pentru care a fost efectuată recomandarea şi de nivelul de dependenţă al bolnavului, se stabilesc de către comisia medicală și se avizează de către conducere
 • Termenul de valabilitate al recomandării  în vederea depunerii acesteia la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu este de 30 zile calendaristice de la data AVIZĂRII acesteia de către casele de asigurări de sănătate.
 • Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă conform recomandării medicului, inclusiv sâmbăta și duminica sau în sărbătorile legale
 • Este interzis să vi se ceară bani pentru serviciile efectuate în baza deciziei C.A.S
 • Toate materialele sanitare folosite trebuie asigurate de către furnizorul de servicii
 • Este interzis să vi se rețină cardul de sănătate !, serviciile trebuie validate pe loc, la domiciliul dvs.

Dacă întâmpinați dificultăți în accesarea acestor servicii sau considerați că v-au fost încălcate drepturile, vă rugăm să ne contactați, sau să vă adresați asociațiilor care apără drepturile pacienților:

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

Telefon: 0761.261.391, 0735.366.900
E-mail: sesizari@protectiapacientilor.ro
Web: www.protectiapacientilor.ro